Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Markhaven etape 1, del 1

Opdateret den 07.06.2021

Mindstepriserne til det offentlige udbud er blevet godkendt, og kan nu ses på de enkelte grunde.

Grundene forventes udbudt til salg i august måned.

Markhaven er en kommende kommunal udstykning beliggende i 5320 Agedrup. 

Det er planen, at de første parcelhusgrunde i Markhaven, kan udbydes til salg sensommeren 2021, med forventet overtagelse i foråret 2022. 

Grundene udbydes til salg ved offentlig udbud, det vil derfor ikke være muligt på forhånd at reservere en grund.  

Bilag

Lokalplan 3-742

Udstykningsplan (Odense Kommune ejer grundene indenfor den røde indtegning)

Udstykningsplan med delnumre (Husnumre og vejnavne kommer først senere)

Mindstepriser etape 1, delområde 1