Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Bellinge Fælled, Etape 3 - Delområde 1:

BÆREDYGTIGE BYGGEGRUNDE

Bellinge Fælled er den første bæredygtige udstykning i Odense. Det betyder, at der under hele opbygningen af området bliver passet lidt bedre på naturen og tænkt lidt mere over det liv, der skal leves i kvarteret.

KVARTERET
  
Der bliver heller ikke lagt store kloakrør i jorden til regnvandet. I stedet bliver vejene anlagt med en belægning, der lader regnvandet passere ned til grundvandet. Og når det regner rigtig meget, bliver det overskydende regnvand ledt ud i områdets mange små og store søer, som der så kan fiskes eller soppes i om sommeren.

Søerne er bare nogle af de mange steder på fælleden, hvor du kan nyde livet eller lege. Hele det naturskønne kvarter bliver fyldt med rekreative områder, naturlegepladser og grønne områder med fælles bålpladser og mulighed for eksempelvis dyrehold og kanolav.
 
Med naturen lige uden for vinduerne er Bellinge Fælled et dejligt sted for børn at vokse op. Selv på de små, snoede veje er der trygt og rart at færdes. På Bellinge Fælled bliver vejene nemlig lavet, så bilerne kun kan kører meget langsomt der eller slet ikke kan komme frem.

BOLIG
 
I modsætning til andre boligområder er der ikke så mange regler til byggeriet på Bellinge Fælled. Du bestemmer selv, hvor bæredygtig din bolig skal være – om den fx skal have fjernvarme, jordvarme, solvarme eller græs på taget. Og fordi flere og flere har fået øjnene op for bæredygtighed, er mange arkitekter begyndt at tegne ekstra lækre bæredygtige huse.

Der er etableret fjernvarmenet i området, og de enkelte grunde er gjort klar til tilslutning af fjernvarme. Der kan læses om fjernvarme på https://www.fjernvarmefyn.dk/overvejer-du-fjernvarme/overblik

Fremtidig beplantning

Kort der viser den fremtidige beplantning i området:

Beplantning

5. november 2019

Prisen for de resterende grunde i Bellinge Fælled er blevet justeret, idet tilslutningsbidrag til el fremadrettet vil være indeholdt i købesummen. 

Tilslutningsbidrag til elnettet kan ses her: https://www.voreselnet.dk/priser/tilslutningsbidrag

RELEVANTE BILAG:

Standard købstilbud (eksempel)

Lokalplan 6-813

Salgsplan A

Salgsplan B

Salgsplan C

Dispensation fra lokalplan 6-813 vedr. småbygninger

Udstykningsplaner. Måleblade med koordinater.

Måleblad 1

Måleblad 2

Måleblad 3

Principskitse for ledningsplaceringer i indkørsel

Geotekniske undersøgelser

Deklaration om vilkår for salg af Odense Kommunes byggegrunde

Vejledning i terrænregulering af grund

Vejledning i håndtering af regnvand på Bellinge Fælled