Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Tietgenbyen "Nord" er næste etape i udbygningen af erhvervsområdet Tietgenbyen. 

Første etape af Tietgenbyen "Nord" omfatter ca. 38 ha. Byggemodningen er påbegyndt i efteråret 2021 og forventes færdigt i 2023.

De første grunde forventes udbudt til salg i foråret 2022.  

Tietgenbyen er centralt placeret i det sydøstlige Odense lige ud til motorvej E20 med egen afkørsel, der fører direkte op til erhvervsområdet. Beliggenheden ved Danmarks vigtigste trafikåre gør det nemt og billigt at betjene hele landet. Og ikke mindst hurtigt med under halvanden times kørsel til København, Århus, lufthavnene og den tyske grænse.

Se www.tietgenbyen.dk

Dokumenter: 

Lokalplan 4-807 Tietgenbyen "Nord"

Udstykningsplan etape 1