Se Odense Kommunes udbud af attraktive parcelhusgrunde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mick Pelle Vitting, tlf. 65 51 26 59 eller e-mail mivla@odense.dk

Se Odense Kommunes udbud af storparceller. Disse arealer kan anvendes til opførsel af tæt/lavt byggeri. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mick Pelle Vitting, tlf. 65 51 26 59 eller e-mail mivla@odense.dk

Se Odense Kommunes oversigt attraktive erhvervs- og servicearealer, herunder bl.a. Tietgenbyen.

Alle priser er oplyst pr. m2 ekskl. moms.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ole Madsen, tlf. 65 51 26 56 eller e-mail om@odense.dk